0934425988 <=
dichsohn@gmail.com

Dịch thuật

Các Dịch vụ Dịch thuật mà DỊCH SỐ cung cấp

Dịch tất cả ngôn ngữ

DỊCH THUẬT DỊCH SỐ Dịch thuật hơn 50 ngôn ngữ sang các thứ tiếng khác nhau theo nhu cầu của khách hàng.

Dịch tiếng Anh Dịch thuật

Dịch tiếng anh, tiếng anh chuyên ngành, Dịch tiếng anh và các ngôn ngữ qua lại chuyên nghiệp.

Dịch tiếng trung DỊCH THUẬT

DỊCH SỐDịch tiếng trung, phiên dịch tiếng trung, dịch thuật tiếng trung kỹ thuật, dịch tiếng trung chuyên ngành.

Dịch tiếng Hàn DỊCH THUẬT

DỊCH SỐ – Dịch tiếng hàn, phiên dịch tiếng hàn, phiên dịch đa ngữ, dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu.


Dịch tiếng Pháp

Phiên dịch tiếng pháp – dịch tiếng pháp, dịch thuật đa ngôn ngữ – Dịch SỐ dịch thuật chuyên nghiệp.

Dịch thuật tiếng Nhật

DỊCH SỐ – Phiên dịch tiếng nhật, dịch tiếng nhật, dịch tiếng nhật sang các ngôn ngữ khác.

Dịch công chứng

DỊCH SỐ Công chứng tài liệu giá cạnh tranh – nhanh và đúng thời hạn cho khách hàng.

Dịch báo cáo tài chính

DỊCH SỐ  Dịch báo cáo tài chính, báo cáo kinh tế, báo cáo thường niên… theo nhiều ngôn ngữ.


Dịch cabin

Dịch thuật Dịch số đang cung cấp loại hình dịch cabin cho cá nhân tổ chức, có nhu cầu phiên dịch.

Dịch phần mềm

Chúng tôi tiếp nhận dịch phần mềm CNTT đa ngôn ngữ, giữ nguyên code và cam kết bảo mật cho khách hàng.

Dịch tài liệu giáo dục

Dịch tất cả các tài liệu giáo dục, sách giáo khoa, truyện, hồ sơ giáo dục, các dự án giáo dục.

Dịch tài liệu kinh tế

DSC dịch tài liệu kinh tế, kế toán, các báo cáo thu chi, kiểm toán cho các công ty có nhu cầu.


Dịch tài liệu kỹ thuật

Dịch số cung cấp dịch vụ dịch tài liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên ngành, tài liệu đa ngôn ngữ.

Dịch tài liệu xuất khẩu

Dịch số dịch thuật các tài liệu xuất nhập khẩu, giấy phép hải quan, hồ sơ hải quan..

Dịch tiếng Campuchia

DSC dịch thuật đa ngữ tiếng Anh, Pháp, Nhật, campuchia, Lào, Thái lan, Trung quốc, Myanma, Hàn quốc

Dịch Việt – Anh

DỊCH SỐ dịch thuật Việt – Anh Và ngược lại với nội dung và chất lượng cao sai sót nhỏ. Cam kết chất lượng.


Dịch thuật dịch số – Cung cấp tất cả dịch vụ dịch thuật. Dịch thuật chuyên nghiệp – Hotline: 0934425988 – Email: Dichsohn@gmail.com