0934425988 <=
dichsohn@gmail.com

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp trong Dịch Thuật (Được cung cấp bởi Dịch thuật Dịch Số – Dịch tất cả ngôn ngữ)

Dịch công chứng là gì?

Bản chất của dịch thuật công chứng là nội dung của hồ sơ sau khi dịch xong phải có chữ kí của người dịch (Chữ kí của người dịch đã được đăng kí niêm yết tại Phòng Tư pháp) cam đoan nội dung đã dịch là chính xác, phù hợp với nội dung bản gốc đính kèm và điều quan trong bản dịch này phải có chữ kí – dấu xác nhận của Phòng Tư Pháp. Đọc tiếp..

Dịch thuật là gì?

Dịch thuật là chiếc cầu nối giúp cho những người không nói cùng một ngôn ngữ có thể hiểu được điều mà người khác diễn đạt. Nói cách khác Dịch thuật là đem thông tin được diễn đạt bằng ngôn ngữ này (gọi là ngôn ngữ nguồn) diễn đạt lại bằng ngôn ngữ khác trên giấy hoặc bằng giọng nói (gọi là ngôn ngữ đích).
Đọc tiếp…

Phiên dịch là gì?

Phiên dịch có hai hình thức: dịch nói và dịch viết. Dịch nói là sự chuyển đổi giữa hai loại ngôn ngữ trong việc diễn đạt cùng một thông tin; dịch viết là sự chuyển đổi giữa hai loại văn tự trong việc diễn đạt cùng một thông tin. Dịch nói và dịch viết khác nhau về hình thức, nhưng tính chất thì giống nhau, quá trình phiên dịch về cơ bản cũng giống nhau. Đọc tiếp…

Dịch cabin là gì

Là loại hình dịch thuật thường được sử dụng trong các hội thảo, hội nghị quốc tế với quy mô lớn. Người dịch ngồi trong phòng kín (gọi là cabin), nghe bằng headphone và phiên dịch lại vào micro cho người tham dự…nên chúng ta thường không nhìn thấy họ. Đọc tiếp…

Làm thế nào trở thành dịch thuật tự do ??

Tôi đã thử tìm công việc dịch bằng cách gửi yêu cầu đến các cơ quan dịch thuật , hồ sơ và sơ yếu lý lịch của tôi. Sau một thời gian tôi có một kết luận rằng tôi cần một cách tiếp cận khác nhau, ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ một số cái nhìn sâu sắc về cách phiên dịch tự do bán thời gian có thể giúp bạn trở thành một chuyên nghiệp toàn thời gian trong nghề này. Đọc tiếp…Để lại bình luận