0934425988 <=
dichsohn@gmail.com

Những lợi ích khi làm phiên dịch hoặc biên dịch viên

Chúng ta đã thảo luận về các kỹ năng cần thiết để chuyển đổi nội dung một cách trơn tru từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Những nhà ngôn ngữ tài năng này sẽ nhận được gì từ quá trình làm việc chăm chỉ của họ?

Chúng ta đã thảo luận về các kỹ năng cần thiết để chuyển đổi nội dung một cách trơn tru từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Những nhà ngôn ngữ tài năng này sẽ nhận được gì từ quá trình làm việc chăm chỉ của họ? Tôi đã quyết định tổng hợp thành một danh sách như bên dưới:

1. Các phiên dịch viên được mời đến các sự kiện mà họ sẽ không tham dự nếu không được mời: Các cuộc hội thảo, các cuộc hội nghị, liên hoan gặp gỡ của các cơ quan chức năng chính phủ hay các doanh nghiệp. Đó là tất cả những sự kiện mà các phiên dịch viên đồng thời có thể trải nghiệm trong suốt nhiều năm.

2. Người dịch có thể học trong khi họ dịch: Đối với các biên dịch, công việc mang lại cơ hội học tập liên tục; một ngày, bạn sẽ dịch một hướng dẫn sử dụng và ngày hôm sau, bạn sẽ được yêu cầu dịch các lệnh cho trò chơi điện tử. Tương tự như vậy, phiên dịch viên có thể được cung cấp tài liệu nghiên cứu trước một số dự án cụ thể.

3. Làm việc với bộ đồ ngủ: Điều này chủ yếu dành cho các biên dịch viên và phiên dịch viên qua điện thoại. Nhiều dịch giả có thể làm việc ở nhà, với giờ giấc inh hoạt và phong cách ăn mặc giản dị!

4. Biên và phiên dịch viên có thể gây ấn tượng với bạn bè của họ bằng những thực tế ngẫu nhiên: tạo ấn tượng, thể hiện … tất cả đều giống nhau. Bằng cách làm việc với nhiều loại tài liệu, các nhà ngôn ngữ học có thể có được nhiều kiến thức hơn. Ví dụ như thời gian thử giọng cho cho Jeopardy chẳng hạn

5. Biết về nhiều việc trước người khác: Người dịch đôi khi được thuê để dịch các tài liệu bí mật nhất. Các thoả thuận về bảo mật là rất quan trọng trong ngành dịch thuật. Nói cách khác, trong khi các dự án của chính phủ và công ty vẫn còn chưa công bố cho công chúng, chúng sẽ không thể được mang ra thảo luận tại bữa ăn tối.

6. Thường xuyên làm việc bằng hai ngôn ngữ: Để giữ được sự sắc sảo khi sử dụng nhiều ngôn ngữ, hầu hết mọi người cần phải nỗ lực để nói, viết và suy nghĩ bằng tất cả ngôn ngữ của mình. Biên và phiên dịch viên được hưởng lợi khi có thể thường xuyên suy nghĩ bằng hai thứ ngôn ngữ!
(Nguồn: http://blog.dynamiclanguage.com/2010/11/23/perks-of-being-an-interpreter-or-a-translator )Để lại bình luận